เติมเงิน
Language :
นโยบายความเป็นส่วนตัว

วินวิน อินเตอร์แอคทีฟ (“เรา”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของวินวิน อินเตอร์แอคทีฟครอบคลุมถึงการเก็บ, การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เราอาจได้รับหรือเก็บไว้เมื่อคุณลงทะเบียนกับวินวิน อินเตอร์แอคทีฟหรือใช้บริการใดๆ ของเรา และมีการอธิบายถึงมาตรการที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลเหล่านี้ เราหวังว่า นี้จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับคุณในการที่คุณจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา

บทความนี้บรรยายถึงการเก็บข้อมูลออนไลน์ของเราและแนวทางการปฏิบัติในเว็บไซต์นี้ โดยจะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราเก็บจากคุณผ่านทางออฟไลน์ (เช่นโทรศัพท์) หรือในสถานการณ์อื่นๆ (เช่นผ่านการติดต่อทางอีเมล)

เว็บไซต์ของเราและแนวทางการปฏิบัติของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเราจะทำการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เราจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีการแก้ไขแล้วที่นี่ และเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบหากทางเราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะทำให้เกิดผลสำคัญต่อการใช้ข้อมูลที่คุณเคยได้ให้ไว้แล้ว

นโยบายนี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือกับคนที่เราจะไม่ได้จ้างหรือจัดการ

การเก็บและการใช้ข้อมูล

• เรามีการเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อคุณลงทะเบียนสมัคร Winner VIP หรือบัญชีผู้ใช้สำหรับเกมใดๆ เมื่อคุณใช้สินค้าหรือบริการของวินวิน อินเตอร์แอคทีฟ, เมื่อคุณเข้าชมเว็บเพจของเกม และเมื่อคุณเข้าเล่นเกม นอกจากนั้น เรายังอาจจะได้รับข้อมูลที่ระบุตัวตนได้จากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

• เมื่อคุณลงทะเบียนกับเรา เราจะถามชื่อ, เลขประจำตัวประชาชน, สภาพความเป็นพลเมือง, อีเมลแอดเดรส, วันเกิด, เพศ, รหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรติดต่อ เมื่อคุณลงทะเบียนกับเราและลงชื่อเข้าใช้บริการของเรา ตัวตนของคุณจะเป็นที่เปิดเผย

• นอกจากนี้ เรายังได้รับข้อมูลจากบราวเซอร์ของคุณและบันทึกลงบนล็อกเซิฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะรวมถึงไอพีแอดเดรส, หน้าที่คุณที่คุณทำการเข้าชม, และเวลาที่คุณใช้ในการเยี่ยมชมแต่ละหน้า

• เราได้รับและบันทึกข้อมูลเมื่อคุณเล่นเกมของเรา รวมถึงไอพีแอดเดรส, เวลาการลงชื่อเข้าใช้ และการกระทำต่างๆ ของคุณด้วย

• เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์รวมๆ สามข้อ คือ เพื่อปรับแต่งโฆษณาและเนื้อหาที่คุณเห็น, เพื่อทำตามข้อเรียกร้องของคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการบางอย่าง, และเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและสินค้าใหม่ๆ

• เราอาจจะติดตามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำการศึกษาวิจัยภายในเกี่ยวกับสถิติทางประชากรศาสตร์, ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อที่จะเข้าใจและให้บริการลูกค้าของเราได้ดีขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์แบบองค์รวม ข้อมูลเหล่านี้อาจจะรวมถึง URL ที่คุณเพิ่งจากมา (ซึ่งอาจจะเป็น URL ของเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ได้), URL ที่คุณไปต่อ (ซึ่งอาจจะเป็น URL ของเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ได้), บราวเซอร์ที่คุณใช้ และไอพีแอดเดรสของคุณ

• เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคุณ นอกจากนี้เรายังรวบรวมความคิดเห็นที่ผู้ใช้คนอื่นๆ มีต่อคุณในส่วนรับการแสดงความคิดเห็นของเรา

• หากคุณติดต่อเราโดยตรง เช่น ทางอีเมลหรือทางจดหมาย เราอาจจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นในแฟ้มเฉพาะสำหรับคุณ

• เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีและ/หรือรีเซ็ตข้อมูลแต้ม หากคุณไม่ได้ใช้งานเกิน 6 เดือนขึ้นไป

การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูล

• เราจะไม่ให้เช่า ขาย แบ่งปัน แลกเปลี่ยน หรือใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ที่เราเก็บระหว่างที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเราในแบบอื่นๆ

• เราจะเปิดเผยข้อมูลหรือส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ไปให้กับบริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก ก็ต่อเมื่อ:

• เราได้รับการยินยอมให้แบ่งบันข้อมูลเหล่านั้นจากคุณ

• เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการสินค้าหรือบริการที่คุณได้ร้องขอ

• เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังบริษัทที่ทำงานให้กับเราเพื่อให้บริการสินค้าและบริการกับคุณ (เว้นแต่ว่าเราได้บอกคุณเป็นอย่างอื่น บริษัทเหล่านี้ไม่มีสิทธี่จะใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณได้ที่เราให้ไปนอกเหนือจากส่วนที่จำเป็นในการให้การสนับสนุนเราเท่านั้น)

• เป็นหมายศาล, คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมาย หรือ

• เราพบว่าการกระทำของคุณบนเว็บไซต์และเกมของเราเป็นการละเมิดนโยบาย หรือ ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือข้อแนะนำในการใช้สินค้าและบริการใดๆ

Cookies

• เราอาจจะใช้ cookies หรือสิ่งอื่นใดเป็นครั้งคราว เพื่อทำให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยเราให้ปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เราให้บริการ หรือช่วยเราให้สามารถเสนอบริการใหม่ๆ และลักษณะพิเศษต่างๆ cookie คือ ข้อมูลจำนวนน้อยๆ ที่มักจะรวมตัวระบุตัวตนเฉพาะ ซึ่งส่งจากเว็บเซิฟเวอร์ไปยังบราวเซอร์ของผู้ใช้และเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ การใช้ cookie ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณได้บริษัทอื่นที่ใช้ cookie จะทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวของวินวิน อินเตอร์แอคทีฟ และบริษัทอื่นๆ ไม่สามารถเข้าถึง cookie ของเราได้

• คุณสามารถปฏิเสธการใช้ cookie ได้โดยการเลือกการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนั้น คุณอาจจะไม่สามารถใช้ฟังชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์และบริการของเราได้

ความสามารถในการแก้ไขและความสมบูรณ์ของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณและการตั้งค่า

• การให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นจริงในปัจจุบันและตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน กับวินวิน อินเตอร์แอคทีฟในขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้ได้ตลอดเวลา คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ทุกเวลา ซึ่งรวมถึงว่าคุณต้องการให้เราติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและสินค้าใหม่ๆได้หรือไม่

• คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเมื่อใดก็ได้ เพื่อรักษารหัสผ่านของคุณให้เป็นความลับ

การรักษาความปลอดภัย

• ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกปกป้องด้วยรหัสผ่านเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราได้ใช้มาตรการทางด้านรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อจะทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปลอดภัย ถูกต้อง และได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้อย่างไม่เหมาะสม

• วินวิน อินเตอร์แอคทีฟได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างที่เก็บมาจะปลอดภัยและอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม หรือกล่าวอีกอย่างคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้จะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด และจะมีเฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการปฏิบัติงานบางอย่างเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ได้

• ในบางส่วน เราใช้การเข้ารหัส SSL (secure sockets layer) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อปกป้องการส่งข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกเก็บโดยบุคคลภายนอก

• เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้ cookie ซึ่งเป็นไฟล์ตัวหนังสือที่วางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก cookie เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ(ซึ่งรวมถึงไอพีแอดเดรสของคุณด้วย) จะถูกส่งไปที่และเก็บไว้ Google โดย Google จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ, รวบรวมรายงานเกี่ยวกับการกระทำบนเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ท Google ยังอาจจะสามารถส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลภายนอกอื่นๆ เมื่อจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลภายนอกเหล่านั้นประมวลผลข้อมูลแทน Google แต่ Google จะไม่มีการเชื่อมโยงไอพีแอดเดรสของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่ Google เก็บไว้

• เรา และบุคคลภายนอก อาจจะสร้างแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์และดาวโหลดเกมที่ให้คุณใช้งานได้บนหรือผ่านการบริการของวินวิน อินเตอร์แอคทีฟ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจจะเข้าถึงและอนุญาตให้บุคคลภายนอกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อ userID ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์ของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณเล่นเกมอะไรบ้างในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง และ cookie ที่คุณอาจจะเคยอินสตอลหรือที่ถูกอินสตอลโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจจะขอให้คุณแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับบุคคลภายนอกโดยตรง สินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้เป็นของวินวิน อินเตอร์แอคทีฟและอยู่นอกเหนือการควบคุมของวินวิน อินเตอร์แอคทีฟ เราจึงแนะนำว่าคุณควรจะอ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่บุคคลภายนอกได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์หรือที่อื่นๆ ด้วย

• เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าบริการของเราที่บริการให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เราอาจจะเลือกลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือแบ่งเฟรมภายในเว็บไซต์ของเราเอง เราอาจจะมีการ co-branding และมีความสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อให้บริการ e-commerce, บริการอื่นๆ และลักษณะเด่นอื่นๆ แก่ผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเหล่านั้น เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ที่เราลิงค์ไปเหล่านี้ได้ เว็บไซต์เหล่านี้ต่างก็มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนววิธีการเก็บข้อมูลเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่เก็บโดยคู่ค้า co-brand ของเราหรือเว็บไซต์บุคคลภายนอก ( แม้ว่าจะถูกเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา) ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับนโยบายหรือการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานี้ และไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ไปเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้น คุณจะต้องเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้บนความเสี่ยงของคุณเอง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

• เราอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ หากเราเห็นว่าการแก้ไขนั้นมีผลสำคัญต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการประกาศให้เห็นเด่นชัดบนหน้าเว็บไซต์ของเรา และคุณยอมรับว่าการประกาศเช่นนั้นเพียงพอที่จะถือว่าเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแล้ว

• คุณยอมรับว่าหากคุณยังคงใช้สินค้าและบริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไข จะถือว่าคุณได้ยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยนโยบายที่เปลี่ยนแปลงแล้วนี้

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดส่งอีเมลไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการรับผิดที่มีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

ข้อตกลงยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย รับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรม เสนอสินค้าหรือบริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

180 วัน หรือตลอดจนสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการสมัครไอดี และยืนยันตัวตนในการล็อกอินเข้าระบบ

2. เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรม ซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

3. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรม เสนอสินค้า แนะนำบริการ แจ้งปัญญา หรือบริการให้แก่ท่าน

4. เพื่อปรับแต่งโฆษณาและเนื้อหาที่คุณเห็นเพื่อทำตามข้อเรียกร้องของคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการบางอย่างและเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและสินค้าใหม่ๆ

5. เราอาจจะติดตามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำการศึกษาวิจัยภายในเกี่ยวกับสถิติทางประชากรศาสตร์, ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อที่จะเข้าใจและให้บริการลูกค้าของเราได้ดีขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์แบบองค์รวม ข้อมูลเหล่านี้อาจจะรวมถึง URL ที่คุณเพิ่งจากมา (ซึ่งอาจจะเป็น URL ของเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ได้), URL ที่คุณไปต่อ (ซึ่งอาจจะเป็น URL ของเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ได้), บราวเซอร์ที่คุณใช้ และไอพีแอดเดรสของคุณ

6. เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคุณ นอกจากนี้เรายังรวบรวมความคิดเห็นที่ผู้ใช้คนอื่นๆ มีต่อคุณในส่วนรับการแสดงความคิดเห็นของเรา

การยกเลิกการให้เก็บข้อมูล

สามารถแจ้งถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้น และระงับการใช้ข้อมูล ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ มายังผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

FOLLOW US ON
Copyright © 2017 WinWin Interactive Co., Ltd. All rights Reserved
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.winner.in.th) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้